Uniwersytet - Znaczenie snu

Uniwersytet

odwiedzać uniwersytet - wykazujesz lenistwo i obojętność.

uczyć się na uninwersytecie - posiadasz wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby spełnić swoje aspiracje.

widzieć osobę, która wróciła na studia po ich wcześniejszym przerwaniu - próbujesz odnaleźć własną tożsamość.

Zobacz również inne znaczenia snu: