Farba - Znaczenie snu

Farba

umalować się farbą – kłamstwo.

umazać farbą jakiś przedmiot – nie postępujesz uczciwie wobec kogoś.

umalować sobie twarz – jesteś obiektem drwin.

umalować komuś twarz – nie należy szydzić z innych.

pomalować samochód – niespodzianka.

kupować farbę – pragniesz zmian.

Zobacz również inne znaczenia snu: