Almanach - Znaczenie snu

Almanach

Wróć szczególną uwagę na informacje, które czytasz w almanachu, ponieważ dotyczyć one będą wydarzeń w najbliższym roku.

Zobacz również inne znaczenia snu: